facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Prof. dr hab. Jolanta Tambor

Prof. dr hab. Jolanta Tambor –  dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych. Zastępca red. naczelnego czasopisma krajowych i zagranicznych polonistów „Postscriptum Polonistyczne”. Autorka i współautorka kilku książek, podręczników i kilkudziesięciu rozpraw.

Obszary zainteresowań badawczych: socjo- i etnolingwistyka, językowy obraz świata i stereotypy etniczne, glottodydaktyka polonistyczna, fonetyka i fonologia, dialektologia.

Profesor wizytujący na University of Toronto, University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych w Chinach, Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku i Uniwersytecie Slawistycznym w Kijowie na Ukrainie. Wykładała m.in. na uniwersytetach w: Bari, Berlinie, Daugavpils, Halle, Kurytybie, Brasilii, Lipsku, Lwowie, Neapolu, Ołomuńcu, Ostrawie, Pekinie, Seulu, Skopju, Tokio i Bloomington.

Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych oraz członkini Stowarzyszenia „Bristol” Krajowych i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Organizatorka VI Światowego Kongresu Polonistów w 2016 r. w Katowicach. Współprzewodnicząca zespołu ds. opracowania rządowej strategii nauczania i promocji języka polskiego. 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.