facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

O Akademii

Akademia Dyplomacji jest inicjatywą edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego realizowana w ramach Uniwersytetu Otwartego UŚ.

Skierowana jest do wszystkich tych, którzy stoją przed koniecznością stałego pogłębiania wiedzy na temat współczesnego świata, kompetencji miękkich i stosun­ków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, euro­pejskim i światowym.

Inicjatywa edukacyjna skierowana jest do urzędników administracji państwowej, samorządowej, działaczy po­litycznych, gospodarczych, pracowników firm zarówno prywatnych jak i publicznych, studentów wiążących swoją karierę zawodową z pracą w organizacjach i instytucjach międzynarodowych działających w Polsce i za granicą.

Słuchacze mają okazję szkolić swoje umiejętności po­trzebne do pracy w instytucjach państwowych, korpora­cjach, organizacjach, wszędzie tam, gdzie kompetencje społeczne są niezbędne do skutecznej komunikacji.

Do grona wykładowców zostali zaproszeni przedstawiciele między innymi takich instytucji, jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Regionalne Centrum Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Sejm RP, Konsulat Honorowy Republiki Francuskiej w Katowicach, biura poselskie.

Innowacyjny program obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • protokół dyplomatyczny z elementami etykiety,
  • kulturowe obrazy świata,
  • spotkania z ekspertem,
  • wykłady specjalizacyjne z wybranych problemów współczesnego świata,
  • warsztaty z zakresu sztuki komunikowania i kom­petencji miękkich.

 

Słuchacze uczestniczą w wizycie studyjnej, podczas której mają okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce, Sejmu RP oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czas trwania programu: 9 miesięcy (zjazdy weekendowe odbywające się raz w miesiącu od października do czerwca).

 


Projekt Akademii Dyplomacji jest objęty patronatem honorowym Ambasady Francji w Polsce.

Patronat merytoryczny: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, prowadzące Biuro Regionalne w Brukseli

Logo Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”


Kontakt

Akademia Dyplomacji
Katowice, ul. Bankowa 5, III piętro, pokój 223

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30−15.30


Adres e-mail:
akademia.dyplomacji@us.edu.pl

 

Koordynator ds. Akademii Dyplomacji
Uniwersytet Otwarty UŚ

dr Renata Jankowska
e-mail: renata.jankowska@us.edu.pl
tel. 698 671 932

 


 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.