facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk pracuje na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego. Jest członkiem sieci naukowej Odysseus Academic Network, europejskiego programu COST,  a także Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W latach 2012–2014 desygnowana na sędziego ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W latach 1999–2004 była członkiem Rady do Spraw Uchodźców I kadencji. W latach 1996–2000 była wicedyrektorem Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ, a w latach 2005–2012 prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŚ.  Jest autorką prac z zakresu praw człowieka, prawa migracyjnego oraz humanitarnego, w tym monografii  „Mniejszości w prawie międzynarodowym”. Wydawnictwo UŚ Katowice 1996, „Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania”,  Wydawnictwo UŚ Katowice 2004, „Deployment of Armed  Forces Abroad. Polish Dilemmas in the Context of the Afghan and Iraqi Operations”, Wolf Legal Publishers, Nijmegen   2009, „Międzynarodowa ochrona praw osób starszych” Wolters KLUWER Warszawa 2012.

 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.