facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Dr Piotr Bajor

Piotr BajorDr Piotr BAJOR jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM. W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską. Wykładał oraz odbył staże naukowe w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych na świecie. Laureat licznych konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (SYLFF),  Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz stypendium miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.

W latach 2012–2013 dr Piotr Bajor pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, do zadań którego należy identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Wcześniej sprawował również funkcję członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dr Piotr Bajor brał również udział w pracach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w ramach międzynarodowych misji wyborczych, a także jest publicystą i współpracownikiem dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia. 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.