facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak

Dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym UŚ. Współzałożyciel i wieloletni dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Redaktor naczelny czasopisma krajowych i zagranicznych polonistów „Postscriptum Polonistyczne” oraz serii „Literatura polska w świecie” i „Czytaj po polsku”. Autor trzech książek i kilkudziesięciu rozpraw.

Obszary zainteresowań badawczych: interpretacja tekstu, genologia, komparatystyka kulturowa, teoria komunikacji, komunikacja międzykulturowa, glottodydaktyka polonistyczna. Pracował na uniwersytetach w Debreczynie i Budapeszcie. Wykładał m.in. na uniwersytetach w: Bari, Berlinie, Daugavpils, Edmonton, Halle, Kurytybie, Lipsku, Lwowie, Mińsku, Neapolu, Ołomuńcu, Ostrawie, Pekinie, Seulu, Skopju, Tokio i Toronto.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych oraz Stowarzyszenia „Bristol” Krajowych i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Współpromotor polsko-chińskiego przewodu doktorskiego na temat recepcji twórczości Czesława Miłosza w Chinach, był promotorem doktoratu dr Li Yinan, obecnie kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.