facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Dr hab. Małgorzata Myśliwiec – doktor habilitowany nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

W zakresie jej zainteresowań badawczych znajduje się problematyka systemów politycznych państw basenu Morza Śródziemnego (ze szczególnym uwzględnieniem systemów politycznych Hiszpanii i Maroka), teoria współczesnych nacjonalizmów oraz ugrupowań regionalnych i etnoregionalnych w Europie, teoria współczesnej demokracji, problemy administracji publicznej oraz szeroko pojęta kwestia śląska.

Do najważniejszych prac w dorobku autorki należy zaliczyć monografie Katalonia na drodze do niepodległości? (Bytom 2006), Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii (Katowice 2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch (T. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, Katowice 2017) oraz Impact of the 2008 economic crisis on the functioning of the political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy (T. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, Katowice 2017), a także współredakcję naukową prac pod tytułem Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego (red. K. Krysieniel, M. Myśliwiec, Poznań – Chorzów 2011), Korupcja w administracji (red. M. Myśliwiec, A. Turska-Kawa, Sławków 2016) oraz 2015 – Elections in Poland and Spain and their consequences (red. M. Kolczyński, M. Myśliwiec, M. J. Pérez del Pozo, Opava 2017). 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.