facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Dr hab. Maciej Kurcz

Dr hab. Maciej Kurcz, adiunkt, studiował etnologię (praca magisterska Wioskowy szejch w Sudanie północnym, pod kierunkiem prof. dr hab. L. Dzięgla) i archeologię (praca magisterska Grobowce muzułmańskich świętych w Sudanie północnym, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Ciałowicza) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też, w 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, na podstawie dysertacji Życie codzienne wsipółnocnosudańskiej, której promotorem był prof. dr hab. L. Dzięgiel. Od 2005 roku zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, obecnie w Zakładzie Teorii i Badań Kultury Współczesnej. Odpowiedzialny jest za problematykę etnologiczną obszarów pozaeuropejskich, przede wszystkim w aspekcie dydaktyki dla studentów etnologii. Jest organizatorem studenckich obozów naukowych w Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie, z którym ściśle współpracuje. Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce – zarówno w aspekcie tradycyjnych społeczności wiejskich, jak i  środowisk miejskich tego obszaru. W sferze badań naukowych w szczególny sposób zwraca uwagę na różne przejawy pograniczności (liminalności)  w życiu człowieka – fizycznego i metaforycznego poczucia zawieszenia, progowości, niejednorodności.  Swoje zainteresowania ugruntowywał już w czasie studiów, biorąc udział w polskich ekspedycjach archeologicznych (2000, 2001) do Sudanu. W 2003 i 2004 roku, dzięki wsparciu finansowemu KBN, prowadził indywidualne prace etnograficzne w Sudanie północnym.  Na ich podstawie napisał kilkanaście artykułów, w tym publikowanych zagranicą oraz książkę Za Trzecią Kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej. Wrocław 2007. W latach 2007-2008 kontynuował prace badawcze w Sudanie, w ramach projektu Dżuba –ośrodek kulturi konfliktów, finansowanego z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich plonem stała się praca Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie (Katowice 2012). Aktualnie, niezależnie od swoich afrykańskich zainteresowań, zajmuje się etnologią obszarów Kurdystanu Irackiego, a w szczególności przemianami kulturowymi miasta tego regionu. 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.