facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Dr Arkadiusz Płonka

Dr Arkadiusz PŁONKAarabista i politolog, adiunkt w Katedrze Arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, poprzednio badacz stowarzyszony przy Institut français du Proche-Orient (IFPO, dawniej IFEAD) w Bejrucie i Damaszku (www.ifporient.org/arkadiusz-plonka).

Pracę doktorską z zakresu socjolingwistyki świata arabskiego obronił z wyróżnieniem na Sorbonie w Paryżu. Monografia oparta na pracy doktorskiej ukazała się w Paryżu w 2004 r. ze wstępem prof. Jérôme'a Lentina, wydana przez Librairie orientaliste Paul Geuthner, pt. L'idée de langue libanaise d'après Sa‘īd ‘Aql. Diplôme des Études Approfondies z zakresu dialektologii arabskiej otrzymał w l'Institut national des Langues et Civilisations orientales (INALCO) w Paryżu. Stypendysta rządu francuskiego, japońskiej Fundacji Sasakawa, Fundacji Batorego i Agence Universitaire de la Francophonie. Prowadził gościnne wykłady i seminaria, między innymi, w London School of Economics (Londyn), Uniwersytecie w Oslo, IFPO (Bejrut), INALCO (Paryż) i niemieckim Orient-Institut (Bejrut).

Krajowy konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w przeprowadzaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka arabskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.