facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Dr Andrzej Szteliga

Andrzej SZTELIGA – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także podyplomowych studiów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów doskonalenia protokolarnego Międzynarodowej Akademii Dyplomatycznej w Paryżu. Ponadto staże menedżerskie w izbach przemysłowo-handlowych i instytucjach międzynarodowej promocji gospodarczej w Anglii, Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech oraz w World Trade Center w USA. Większość kariery zawodowej obejmuje: handel zagraniczny, samorząd gospodarczy, administrację rządową i samorządową, dyplomację ekonomiczną (Radca Handlowy - Minister Pełnomocny Ambasady RP we Francji, Delegat Polski przy Międzynarodowym Biurze Wystaw w Paryżu). Obecnie na stanowisku Szefa Biura Przedstawicielstwa Regionalnego Województwa Śląskiego wobec instytucji UE w Brukseli. Dodatkowo wykładowca akademicki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie (integracja europejska, międzynarodowa promocja firm), Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (etykieta w biznesie i administracji), Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (etykieta menedżera) oraz prelegent na konferencjach i seminariach w kraju i zagranicą. Autor bądź współautor wielu publikacji (w tym książki pt. ”Etykieta menedżera” - autorstwa Tomasz Orłowski i Andrzej Szteliga). Główne specjalności: stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, promocja gospodarcza, protokół dyplomatyczny.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.