facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Dr Andrzej Szteliga

Andrzej SZTELIGA – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także podyplomowych studiów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów doskonalenia protokolarnego Międzynarodowej Akademii Dyplomatycznej w Paryżu. Uczestnik prestiżowych stażów menedżerskich w organizacjach gospodarczych i instytucjach promocyjnych w Anglii, Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech oraz USA.

Wcześniejsza kariera zawodowa związana z handlem zagranicznym, administracją rządową i samorządową, z samorządem gospodarczym. Później wieloletni dyplomata: Radca-Minister Ambasady RP we Francji - Szef Wydziału Ekonomiczno-Handlowego, Delegat Polski przy Międzynarodowym Biurze Wystaw w Paryżu, Szef Przedstawicielstwa Regionalnego Województwa Śląskiego wobec instytucji UE w Brukseli.

Główne specjalności: stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, promocja gospodarcza, protokół dyplomatyczny i etykieta. Prelegent na konferencjach i seminariach w kraju i zagranicą, autor bądź współautor licznych publikacji.

Dodatkowo przez szereg lat nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach („Etykieta menedżera”), w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach („Etykieta w biznesie”), w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie  („Integracja europejska” i „Międzynarodowa promocja firm”), w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej („Etykieta menedżera w biznesie i administracji” i „Dyplomacja ekonomiczna”);  Aktualnie wykładowca protokołu i etykiety w Akademii Dyplomacji przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.