facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Prof. zw. dr. hab. Jadwiga Stawnicka

Prof. zw. dr. hab. Jadwiga Stawnicka - autorka ponad 150 publikacji w zakresie badań komunikacji społecznej, w tym 9 monografii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, komunikowania kryzysowego,  lingwistyki kryminalistycznej, a także badań konfrontatywnych z zakresu językoznawstwa, członek Towarzystw Językoznawczych  krajowych i zagranicznych, organizator cyklu konferencji Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Zakres zainteresowań obejmuje zagadnienia: bezpieczeństwo, komunikacja w sytuacjach kryzysowychpsychologia konfliktu i negocjacji; język negocjacji; communitypolicing – filozofia działań Policji.  Przewodnicząca komitetów naukowych i uczestnik konferencji i seminariów poświęconych zagadnieniom komunikowania kryzysowego.   Szczególny obszar zainteresowań zajmują badania w ramach lingwistyki kryminalistycznej, językowego profilowania sprawcy. Realizowane tematy badawcze:Komunikacja społeczna Policji, Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach  kryzysowych, Sztuka skutecznego negocjowania, Kryminalistyczny ślad językowy.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.