facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor

Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor –  dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych. Zastępca red. naczelnego
czasopisma krajowych i zagranicznych polonistów „Postscriptum Polonistyczne”. Autorka i współautorka kilku książek, podręczników i kilkudziesięciu rozpraw. Obszary zainteresowań badawczych: socjo- i etnolingwistyka, językowy obraz świata i stereotypy etniczne, glottodydaktyka polonistyczna, fonetyka i fonologia, dialektologia. Profesor wizytujący na University of Toronto, University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku i Uniwersytecie Slawistycznym w Kijowie na Ukrainie. Wykładała m.in. na uniwersytetach w: Bari, Berlinie, Daugavpils, Halle, Kurytybie, Brasilii, Lipsku, Lwowie, Neapolu, Ołomuńcu, Ostrawie, Pekinie, Seulu, Skopju, Tokio i Bloomington. Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych oraz członkini Stowarzyszenia „Bristol” Krajowych i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.